0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „piekarniabuczek.pl”

 • I. INFORMACJE OGÓLNE

 • II. DEFINICJE

 • III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • IV. SKLEP INTERNETOWY BUCZEK

 • V. CENY/PRODUKTY

 • VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • VII. PŁATNOŚCI

 • VIII. DOSTAWY

 • IX. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU, ODSTĄPIENIE

 • X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • 1. Regulamin sklepu internetowego „piekarniabuczek.pl” zwany dalej "Regulaminem" określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem https://piekarniabuczek.pl/, którego operatorem i właścicielem jest przedsiębiorca Jan Buczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Jan Buczek”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 31-752 Kraków, ul. Kornela Makuszyńskiego 9A, NIP 6762142322, REGON 357152450, adres elektroniczny: biuro@pieczywo-buczek.pl, (zwany dalej „Sprzedawca”),
 • w tym do składania zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania Produktów Klientowi, sposobu płatności i uprawnień Klienta.
 • 2. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, przed skorzystaniem z usług Sklepu Internetowego, dostęp do aktualnej treści niniejszego Regulaminu, w celu umożliwienia zapoznania się z jego postanowieniami.
 • 3. W celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient winien jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować go, co oznacza zobowiązanie się Klienta do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 • 4. Realizacja Zamówień składanych przez Stronę Internetową, odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.
 • 5. Klient składając Zamówienie, wyraża również zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta podanych w formularzu
 • w Sklepie Internetowym. Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce prywatności sklepu internetowego „piekarniabuczek.pl” Sprzedawcy, dostępnej na Stronie Internetowej.

II. DEFINICJE

 • 1) Sprzedawca - przedsiębiorca Jan Buczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia Jan Buczek”, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 31-752 Kraków, ul. Kornela Makuszyńskiego 9A, NIP 6762142322, REGON 357152450, adres elektroniczny: biuro@pieczywo-buczek.pl, będący Sprzedawcą Produktów na Stronie Internetowej Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną;
 • 2) Klient – każdy Klient nabywający Produkty w Sklepie Internetowym;
 • 3) Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym, świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter, dostępnym pod adresem https://piekarniabuczek.pl/content/9-regulamin-newsletter;
 • 4) Strona Internetowa - witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://piekarniabuczek.pl/, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów;
 • 5) Sklep Internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klient za pośrednictwem Strony Internetowej https://piekarniabuczek.pl/ składa Zamówienie na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty, a Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji za pośrednictwem wybranych przez siebie dostawców;
 • 6) Produkty - towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;
 • 7) Konto Klienta - oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, baza w systemie teleinformatycznym administratora Sklepu Internetowego, zawierająca dane Klienta, który zarejestrował się na Stronie Internetowej https://piekarniabuczek.pl/, służąca do realizacji składanych Zamówień w Sklepie Internetowym;
 • 8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, przy wykorzystaniu możliwości technicznych Sklepu Internetowego Sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Produktów, sposób płatności oraz termin ich dostawy;

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 • 1. Aby w pełni skorzystać ze Strony Internetowej, niezbędne jest posiadanie minimum następującego sprzętu i oprogramowania:
  • a) komputer z dostępem do sieci internet;
  • b) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • c) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy;
  • d) aktywne konto poczty elektronicznej;
  • e) włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  • f) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.
 • 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 • 3. Klient powinien korzystać ze Strony Internetowej zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe jej funkcjonowanie.
 • 4. Sprzedawca dba o utrzymanie poprawnego funkcjonowania jakości Strony Internetowej, z zastrzeżeniem, iż okazjonalnie mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niej. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Klient powinien zgłosić taką informację, a Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Strony Internetowej.
 • 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Strony Internetowej, w celu dokonywania prac technicznych, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.
 • 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich,
  • b) niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną lub oprogramowaniem Klienta,
 • c) problemy techniczne, w tym w łączeniu się ze Stroną Internetową.
 • 7. Informacje o Produktach oferowanych do sprzedaży w Sklepie Internetowym, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od Sprzedawcy lub innych producentów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne.
 • 8. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy. Mają one na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Produktami.
 • 9. Wszelkie treści umieszczone w Sklepie Internetowym, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje, podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 • 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu jakichkolwiek szkód, powstałych w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na Stronie Internetowej.

IV. SKLEP INTERNETOWY

 • 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym po uprzednim wypełnieniu formularza na Stronie Internetowej, w tym również poprzez założenie Konta Klienta.
 • 2. W celu założenia Konta Klienta, należy wypełnić formularz dostępny na Stronie Internetowej, nadać własny login oraz hasło, akceptując jednoczenie Politykę Prywatności oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Login i hasło mają charakter poufny.
 • 3. Założenie Konta Klienta możliwe jest również przy składaniu pierwszego Zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza.
 • 4. Konto Klienta mogą założyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające zdolności prawnej.
 • 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta i pozbawienia lub ograniczenia prawa Klienta do korzystania ze Sklepu Internetowego, w sytuacji, gdy:
  • a) Klient podczas rejestracji podał nieprawdziwe informacje, wprowadzając Sprzedawcę w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
  • b) Klient dopuścił się zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczących ochrony dóbr i wizerunku oraz interesu majątkowego Sprzedawcy.
 • 6. Klient pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 • 7. Klient może usunąć Konto Klienta w dowolnym czasie, kierując taką informację do Sprzedawcy. W takim przypadku wszystkie dane zgromadzone na Koncie Klienta zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych Zamówień.

V. CENY/PRODUKTY

 • 1. Prezentowane przez Sklep Internetowy Produkty stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • 2. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie Internetowym są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
 • 3. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Zamówienia w opcji „z dowozem”.
 • 4. Ceny Produktów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone i potwierdzone przez Sprzedawcę przed wejściem w życie zmiany ceny.
 • 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ogłaszania i odwoływania różnego rodzaju promocji, upustów i wyprzedaży, dostępnych wyłącznie w Sklepie Internetowym.
 • 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy Produktów. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o tym fakcie podczas składania Zamówienia.
 • 7. Do dostarczonego Zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży, którym jest paragon fiskalny, a na wyraźne życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 • 8. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym obejmują artykuły spożywcze o krótkim terminie przydatności do użycia. Wszystkie Produkty są zapakowane w szczelne pojemniki plastikowe lub worki foliowe, zgodne z wymogami sanitarnymi.
 • 9. Waga Produktów może wahać się w granicach +/- 10 % ich masy, co wynika z zastosowania składników spożywczych do ich wyrobu i procesu technologicznego, co pozostaje bez wpływu na cenę i jakość Produktu.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • 1. Zamówienia składa się wybierając Produkty z oferty Sklepu Internetowego.
 • 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane przez Klientów przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • a) Wypełnić formularz lub Zalogować się do Konta Klienta,
  • b) Wybrać Produkty z oferty Sklepu Internetowego, a następnie zaznaczając przycisk „Dodaj do koszyka” potwierdzić wybór Produktu, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyborem ilości i rozmiaru/pojemności, jeśli Produkt jest oferowany w różnych rozmiarach/pojemnościach,
  • c) Dokonać wyboru sposobu Dostawy (w tym wyboru adresu i terminu),
  • d) Zaakceptować całe skompletowane Zamówienie za pomocą zaznaczenia przycisku „Realizuj Zamówienie”,
  • e) Dokonać wyboru sposobu Płatności,
  • f) Zaznaczyć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • 4. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane, drogą elektroniczną, w formie e-mail, na adres podany przez Klienta/w Koncie Klienta i zawiera w szczególności: numer Zamówienia, termin i adres dostawy, wartość Zamówienia, wybrane Produkty, formę płatności,
 • a Zamówienie otrzymuje status „Oczekiwanie na płatność”.
 • 5. Przyjęcie płatności za Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną, w formie e-mailowej, poprzez e-mail wysłany na adres podany przez Klienta/w Koncie Klienta, a Zamówienie otrzymuje status „Płatność Przyjęta”.
 • 6. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienie, drogą elektroniczną,
 • w formie e-mailowej, poprzez e-mail wysłany na adres podany przez Klienta/w Koncie Klienta. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, zmianie ulega status Zamówienia z „Płatność przyjęta” na „Zamówienie przyjęte”.
 • 7. W przypadku posiadania kodu rabatowego Klient powinien wpisać ten kod przed złożeniem Zamówienia w przeznaczonym do tego celu polu formularza Zamówienia. Wartość Zamówienia znajdującego się w Koszyku lub/i kosztów dostawy, zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę wynikającą z wartości kodu rabatowego. Sprzedawca poinformuje Klienta o obowiązywaniu dodatkowych ograniczeń lub warunków zastosowania kodu rabatowego wraz z przekazanym kodem rabatowym lub doręczy w inny sposób, umożliwiający zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia.
 • 8. Zamówienie może zostać zmienione lub anulowane:
  • a) do momentu zaznaczenia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, samodzielnie przez Klienta w każdej chwili, w formie elektronicznej, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego,
  • b) po zaznaczeniu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
  • i dokonaniu zapłaty za Zamówienie, lecz przed potwierdzeniem przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia, tj. przed zmianą statusu na „Zamówienie przyjęte”, przez Sprzedawcę, w tym celu Klient powinien niezwłocznie zgłosić żądanie anulowania zamówienia na adres esklep@pieczywo-buczek.pl.
 • 9. Zamówienie o statusie „Zamówienie przyjęte” nie podlega zmianie ani anulowaniu, tj. anulowanie ani zmiana Zamówienia nie są możliwe po dokonaniu zapłaty za Zamówienie oraz potwierdzeniu przez Sprzedawcę jego przyjęcia.
 • 10. Anulowanie lub zmiana Zamówienia po terminach wskazanych powyżej lub wskazanych w potwierdzeniu jego przyjęcia, jak również nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia lub nieobecność Klienta we wskazanym przez niego miejscu i czasie dostawy traktowane jest jako naruszenie zasad Regulaminu.
 • 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji Zamówienia po uprzedniej jego weryfikacji (telefonicznej lub elektronicznej)
 • i potwierdzeniu, w sytuacji:
  • a) braku lub niedostępności zamówionego Produktu (w takim przypadku Sprzedawca zaproponuje alternatywny Produkt, a Klient będzie miał prawo wyboru innego Produktu lub ograniczenia Zamówienia
  • o brakujący Produkt lub anulowania Zamówienia w całości),
  • b) w przypadku Zamówień o wysokiej wartości, zawierających dużą liczbę danego Produktu lub w przypadku istnienia podejrzenia podania nieprawdziwych danych przez Klienta.
 • 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia nie później niż na 6 godzin przed terminem dostawy/odbioru Zamówienia, w przypadku gdy istnieją poważne wątpliwości co do osoby składającej Zamówienie, Zamówienie nie przeszło pozytywnej weryfikacji (a zostało uznane za wymagające potwierdzenia), Klient naruszył postanowienia Regulaminu, Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym z przyczyn logistycznych lub z przyczyn wynikających z decyzji władz państwowych lub organów administracji. O odmowie Sprzedawca zawiadomi Klienta niezwłocznie pocztą elektroniczną w formie e-mail na adres podany przez Klienta/w Koncie Klienta lub telefonicznie pod numerem wskazany przez Klienta/ w Koncie Klienta.

VII. PŁATNOŚCI

 • 1. Klient dokonuje płatności za Zamówienie w procesie składania Zamówienia, w formie szybkiej płatności elektronicznej, tj.: płatność kartą płatniczą, Blik, przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem Przelewy 24, na zasadach określonych przez operatorów wybranych form płatności.
 • 2. Realizacja Zamówienia nastąpi dopiero po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku trudności z ustaleniem numeru Zamówienia opłacanego przelewem, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

VIII. DOSTAWA

 • 1. Zamówienia dostarczane się w dwóch opcjach, do wyboru przez Klienta:
  • a) „z dowozem” (w tym również bezkontaktowo) przez dostawców Sprzedawcy, na terenie miasta Krakowa oraz wybranych miejscowościach powiatu krakowskiego (Klient informowany jest o aktualnych miejscowościach, do których możliwy jest dowóz, na Stronie Internetowej),
  • lub
  • b) „osobisty odbiór” w wybranym przez Klienta sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
 • 2. Dostawa Zamówień „z dowozem” realizowana jest w wybranych dniach tygodnia, ogłoszonych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego i w komunikatach towarzyszących bezpośrednio procesowi składania Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • 3. Zamówienia w opcji dostawy „z dowozem” będą realizowane w kolejnym dniu roboczym, pod warunkiem złożenia Zamówienia i uzyskania przez Zamówienie statusu „Zamówienie przyjęte” do godz. 13:00 dnia poprzedzającego termin dostawy. Po tej godzinie Zamówienie „z dowozem” będzie realizowane w kolejnym dniu, wskazanym w komunikatach towarzyszących bezpośrednio procesowi składania Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • 4. Zamówienia w opcji „odbiór osobisty”, będą realizowane i gotowe do odbioru w każdy dzień roboczy oraz sobotę, pod warunkiem złożenia Zamówienia i uzyskania przez Zamówienie statusu „Zamówienie przyjęte” do godz. 13:00 dnia poprzedzającego termin odbioru. Po tej godzinie Zamówienie zostanie zrealizowane w kolejnym dniu, wskazanym
 • w komunikatach towarzyszących bezpośrednio procesowi składania Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • 5. Przy wyborze opcji dostawy Zamówienia „z dowozem”, w zależności od wyboru Klienta:
  • a) Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres i w ustalonym terminie,
  • b) termin (przedział godzinowy) dostawy będzie widoczny dla Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia w Sklepie Internetowym. W dniu realizacji Zamówienia, dostawca Sprzedawcy uzgodni z Klientem przybliżoną godzinę dostawy, poprzez indywidualny kontakt telefoniczny na numer wskazany przez Klienta,
  • c) koszty dostawy podawane są przez Sprzedawcę i aktualizowane na Stronie Internetowej, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nimi przed złożeniem Zamówienia,
  • d) dostawca może wydać Zamówienie Klientowi lub dorosłej osobie obecnej pod adresem wskazanym w Zamówieniu,
  • e) Klient jest zobowiązany do umożliwienia dostawcy wjazdu pod wskazany adres (należy umożliwić wjazd/wyjazd na tereny zamknięte; wejście na klatkę schodową).
 • 6. W przypadku dokonania przez kilku Klientów Zamówień na ten sam adres dostawy, koszt dostawy zostanie doliczony do każdego Zamówienia.
 • 7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, z wyłącznej winy Klienta (nieobecność pod wskazanym do dostawy adresem, błędne/niedokładne podanie adresu, brak możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu) oraz z powodu siły wyższej, do której zaliczyć należy w szczególności: anomalie pogodowe, strajki, stany zagrożenia epidemiologicznego i terrorystycznego lub stany epidemii.
 • 8. W przypadku braku odebrania przez Klienta Zamówienia w opcji „odbiór osobisty”, Zamówienie będzie oczekiwało w wybranym sklepie stacjonarnym Sprzedawcy przez 24h, o czym Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta. Po upływie tego terminu zamówione Produkty zostaną zutylizowane, a Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu pieniędzy.
 • 9. W przypadku niedostarczenia/braku odbioru Zamówienia w opcji dostawy „z dowozem”, w wybranym przez Klienta terminie, z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca powiadomi Klienta w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta, o możliwości odbioru Zamówienia w ciągu 24h, z centralnego magazynu Sprzedawcy, adres: 31-752 Kraków, ul. Kornela Makuszyńskiego 9A. Po upływie tego terminu zamówione Produkty zostaną zutylizowane, a Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu pieniędzy.
 • 10. Z uwagi na fakt, iż Produkty stanowią artykuły spożywcze o krótkim okresie przydatności do użycia, gwarancja świeżości zamówionych Produktów może być zapewniona w pierwotnym terminie dostawy.

IX. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU, ODSTĄPIENIE

 • 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów zgodnie ze złożonym Zamówieniem, bez wad ilościowych i jakościowych.
 • 2. W razie niezgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem, uszkodzeniem Produktów w transporcie, lub stwierdzeniem innej wady, Klient winien powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę, kierując wiadomość na adres: reklamacje@pieczywo-buczek.pl.
 • 3. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
 • 4. W każdym przypadku stwierdzenia wady Produktu, Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą i po uzgodnieniu z nim może odesłać otrzymany Produkt na adres Sprzedawcy.
 • 5. W celu potwierdzenia zgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem, Sprzedawca zaleca Klientom sprawdzenie Zamówienia
 • w momencie jego dostawy lub odbioru, w obecności osoby wydającej Zamówienie (dostawcy lub osoby w sklepie stacjonarnym).
 • W razie niezgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem lub ich uszkodzeniem w transporcie, zaleca się Klientowi odmowę odbioru Zamówienia. W takim przypadku spisany zostanie protokół niezgodności i wszczęte zostanie postępowanie reklamacyjne.
 • Z niniejszych zaleceń Sprzedawcy Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zaleceń.
 • 6. Wszelkie reklamacje wynikające z tytułu niezgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem lub z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną można składać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: reklamacje@pieczywo-buczek.pl.
 • 7. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przekazania Sprzedawcy drogą mailową. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na adres przez niego wskazany. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 • 8. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za zareklamowany wadliwy Produkt w terminie do 14 dni, licząc od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w formie wskazanej przez Klienta.
 • 9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów Produktów przesłanych za pobraniem.
 • 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów, jeżeli ich jakość uległa pogorszeniu już po dostarczeniu Produktów Klientowi, jak również z przyczyn od niego niezależnych dotyczących siły wyższej, oraz z przyczyn leżących po stronie Klienta (tj. Produkty żywności łatwopsujące się; Produkty świeże o krótkich terminach ważności, w sytuacji gdy Klient nie przechowywał tych Produktów zgodnie z ich właściwością).
 • 11. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia złożonego i zapłaconego w Sklepie Internetowym, tj. posiadającego status „Zamówienie przyjęte” (odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa) w przypadku zamówienia Produktów:
 • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze, produkty garmażeryjne, pieczywo, ciasta itp.),
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami i nie mogą zostać zwrócone,
 • które są wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb (tj. torty, ciasta wykonane na zamówienie Klienta),
 • są dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (tj. zapakowane ciasta, produkty garmażeryjne).
 • 12. W przypadku innych Produktów, niż wymienione w pkt IX. 11) Klient może od Zamówienia (umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa) odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu (w formie elektronicznej) w terminie 14 dnia kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest do pobrania ze strony UOKIK https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
 • (oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) na adres: esklep@pieczywo-buczek.pl, przed upływem terminu do odstąpienia.
 • 13. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi. Sprzedawca dokona ww. zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, chyba że Klient wyda inną dyspozycję, podając na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • 1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku
 • o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej UOKIK.
 • 2. Skorzystanie z pozasądowych form rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 • 3. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • 4. W przypadku Klienta będącego konsumentem, istnieje również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 • 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz procedur, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku konsumentów również ustawy
 • o prawach konsumenta.
 • 2. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniających ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Każdy Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jej na Stronie Internetowej.
 • 4. Klient, który posiada Konto Klienta zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na podany adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
 • 5. Zmiany Regulaminu wejdą w życie, w terminie 14 dni od daty ich publikacji na Stronie Internetowej, przy czym w odniesieniu do Klienta posiadającego Konto Klienta, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania go o zmianie Regulaminu.
 • 6. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Klient ma prawo zrezygnować z korzystania ze Strony Internetowej i Sklepu Internetowego.
 • 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2020 r., przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 16 września 2021 r.
PRODUKTY
INFORMACJA O SKLEPIE
ul. Makuszyńskiego 9a
31-752 Kraków
Napisz do nas:
esklep@pieczywo-buczek.pl
© 2023 Buczek
LOGO
lockusermagnifier